Các cao nhân cho em hỏi

Các cao nhân cho em hỏi
E tự ý dỡ miếng block ra dể cho trẻ con xóm e sang đường đi bộ đi học
Giờ chính quyền bắt làm lại như cũ
Nhưng e thắc mắc họ kẻ bạch sang đường đi bộ cho người đi bộ mà vướng bồn hoa thì sang kiểu gì ạ
Rất mong các cao nhân chỉ lối cho ạComments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *