Câc bạn hiểu luật cho mình hỏi ạ.

Tội danh đánh bạc thành án 6 tháng, chạy đút tiền 1tg sau họ gọi đi và mình chạy tiền kháng án thì có đc án treo k ạ? E k hiểu gì ạ. E có n bạn nói là bị đi 6 tháng nhưng họ kể là tội đánh nhau, họ chạy nên k bị giam, giờ đc vài tháng bên thi hành án gọi và nộp tiền để dc ở nhà thêm 2 năm nữa. Nhưng e nghĩ là nói dối e, nên e lên đây hỏi để đc tv ạ. Vì hwa vô tình e nhìn đc có dòng “ tội danh đânh bạc”. Nên e mới biết là tội đánh bạc và biết mình bị nói dối, e ghét đánh bạc và e là n cho họ vay tiền để chạy án này ạ.
E cảm ơn mn, văn từ e sắp xếp lủng củng, mn chịu khoa đọc và tv cho e ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *