Các bác trong giới luật xin chỉ giáo cho về thông tin thủ tục của chủ nhà cho người …

Các bác trong giới luật xin chỉ giáo cho về thông tin thủ tục của chủ nhà cho người nước ngoài thuê với ạ.
Em đọc trên mạng tương đối dài, em chỉ xin hỏi về phía chủ nhà thôi ạ.
Em cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *