Các bác làm ơn cho em hỏi. Đất khai hoang trước 2013, không có tranh chấp.

Các bác làm ơn cho em hỏi. Đất khai hoang trước 2013, không có tranh chấp.

Các bác làm ơn cho em hỏi. Đất khai hoang trước 2013, không có tranh chấp.
Nhà nước có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân là nghị định số mấy vậy ạ!.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *