Các Bác cho em hỏi: Bố em làm công nhân cơ khí trong thời gian làm nhà máy có nhận l…

Các Bác cho em hỏi: Bố em làm công nhân cơ khí trong thời gian làm nhà máy có nhận làm ngoài để kiếm thêm vì mẹ em không đi làm nên 3 người phụ thuộc.Vì làm 2 nơi mà làm nhà máy vất vả nên bố em bị tai nạn lao động trong nhà máy vì được nghỉ phép tai nạn 24% thương tích. Nhà máy chuyển công tác bố em sang tổ Lao Công và bắt bố em ký hợp đồng lao động mới và đặc biệt thêm điều khoản cấm người lao động làm ngoài bắt được làm ngoài chấm dứt hợp đồng ? điều này được phép k ạ .Mong các bác giúp em với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *