Các bác cho e hỏi. Người bán đất 1 lúc bán cho 2 người. Thì người bán có vi phạm phá…

Các bác cho e hỏi. Người bán đất 1 lúc bán cho 2 người. Thì người bán có vi phạm pháp luật k. Bán cho người thứ nhất bằng giấy viết tay và nhận cọc của họ 1 ít .Bán cho người thứ 2 có hợp đồng công chứng và nhận đủ tiền r


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *