Các bác cho e hỏi .gởi đơn ra tòa án kiện cty bđs thì bao lâu tòa án sẻ giải quyết v…

Các bác cho e hỏi .gởi đơn ra tòa án kiện cty bđs thì bao lâu tòa án sẻ giải quyết vậy các bác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *