Các bác cho e hỏi chút là em có đặt cọc lô đất trên mà bây giờ bên bán tính bẻ cọc. …

Các bác cho e hỏi chút là em có đặt cọc lô đất trên mà bây giờ bên bán tính bẻ cọc. …

Các bác cho e hỏi chút là em có đặt cọc lô đất trên mà bây giờ bên bán tính bẻ cọc. Lần môt em có cọc là 50 triêu. Lần hai em cọc 250tr. Vây bên bán bjo phải đền cọc cho em là 50tr hay là 300tr em cảm on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *