Các bác cao nhân hiểu luật cho em hỏi với? Em bị bắn tốc độ nhưng chưa đến trạm kiểm…

Các bác cao nhân hiểu luật cho em hỏi với? Em bị bắn tốc độ nhưng chưa đến trạm kiểm tra em đã đi hướng khác. Vậy hình ảnh đó có là bằng chứng phạt nguội em không? Cảm ơn…


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *