Các anh chị luật sư cho em hỏi, già đình e gọi là bên A, gia đình hàng xóm gọi là bê…

Các anh chị luật sư cho em hỏi, già đình e gọi là bên A, gia đình hàng xóm gọi là bên B. Bên B xây dựng nhà cửa lấn sang bên A 20cm đất, cả hai bên A và B đều có sổ đỏ rõ ràng. Cả hai bên A và B đều không bị thiếu đất. Bên A đã sang nói truyện với bên B nhưng bên B vẫn quyết xây lấn chiếm sang bên A 20cm đấy. Vậy các anh chị luật sư cho gia đình em hỏi trường hợp này phải xử lý thế nào ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *