Các anh chị luật sư cho e hỏi về vấn đề đất đai một tí ah. Chuyện là em có mua mảnh …

Các anh chị luật sư cho e hỏi về vấn đề đất đai một tí ah. Chuyện là em có mua mảnh đất. Lúc làm hợp đồng chuyển nhượng e đã giao đủ tiền nhưng không làm giấy tờ giao tiền, bây giờ bên bán bảo e chưa giao tiền nên họ ko giao sổ cho em làm giấy chứng nhận. Hợp đồng đã được công chứng ở ubnd xã và nộp vp đăng kí đất rồi nhưng họ âm thầm rút về. E xin tư vấn các anh chị ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *