Các anh chị cho mình hỏi tý. Mình mới làm khai sinh cho con năm ngoái. Nhưng bị mất …

Các anh chị cho mình hỏi tý. Mình mới làm khai sinh cho con năm ngoái. Nhưng bị mất giấy khai sinh và mấy bản sao. Mình biết là phải lên phương xin lại nhưng không biết phải mang theo những giấy tờ gì và mất bao lâu mới lấy đc ạ.
Mình có sổ hộ khẩu đã có tên con ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *