Các anh chị cho em hỏi với ạ. Chồng em đứng tên đăng ký xe ô tô. Vợ (em) đi chiếc xe…

Các anh chị cho em hỏi với ạ. Chồng em đứng tên đăng ký xe ô tô. Vợ (em) đi chiếc xe ô tô đó. Vậy vợ (em) có bị phạt vì đi xe không chính chủ không ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *