các anh chi cho em hỏi .hiện trươc nhà em có 1 bãi tập kêt rác ,hoat động gân 10 nam…

các anh chi cho em hỏi .hiện trươc nhà em có 1 bãi tập kêt rác ,hoat động gân 10 nam nay rôi ,và không thay đổi đia điểm khác , rất bất công cho gia đinh em, sinh hoaft rất bất tiện .truong hơp nay em làm đơn khiếu nại như the nao ạ , và khiếu nại ngươi ta co di chuyên đi không hay cũng vân nhận đơn rôi không giai quyêt ạ .tks luật sư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *