Các anh chị cho em hỏi. em gái em làm bác sĩ. kí hợp đồng học việc với 1 bệnh viện. …

Các anh chị cho em hỏi. em gái em làm bác sĩ. kí hợp đồng học việc với 1 bệnh viện. trong đó có 1 điều khoản phải nộp đơn chấm dứt hợp đông. nhưng em gái em lại chờ hết hợp đồng sau 2 ngày mới nghỉ việc. thì bị ép viết đơn thông báo trước 14 ngày. Khi viết đơn thông báo xong thì bệnh viện yêu cầu đền bù vi phạm hợp đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *