Cac ac luat sư e hoi.e tóm rắt nội dung viêc tranh chấp đất.nam 1982 gđ e trông cây …

Cac ac luat sư e hoi.e tóm rắt nội dung viêc tranh chấp đất.nam 1982 gđ e trông cây dương liễu tren dien tich hon 20 ngàn m vuông.thoi diem do xin cap qsdđ sở tài môi môi truong noi rửng phong hộ ven bien k cấp.den nam 2013 các hộ lân cận noi đúng hơn la nhung nguoi đã và đang lam viec trong nha nuoc deu dc cấp sổ hết rieng 2 hộ dân k câp.2013 di kien nhieu lan tòa thị xã xử thắng kiện.ở xã co dán thong báo 15ngay k ai tranh chấp thi cấp cho gđ e rồi vẫn k cấp.gđ đưa đơn vao tỉnh đên nay hon một năm vẫn chua xử.cây trồng vẫn còn và nhieu nhân chứng.cho e hoi luật nhận hồ sơ bao lâu moi giải quyet.giup cách dùm gđ e hơn 7 nam kiẹn mà loay hoay kéo dài met moi lam.( truoc kia chua kiện chủ tịch xã goi len nhà bảo chia 6/ 4 moi cấp gđ k đông ý. neu luc đó co ghi âm la xong roi). E xin chân thanh cảm on.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *