Các ac luật sư cho e hỏi,ngoại e có mảnh đất có giấy quyền sử dụng đất ,ngoại e tách…

Các ac luật sư cho e hỏi,ngoại e có mảnh đất có giấy quyền sử dụng đất ,ngoại e tách ra cho mẹ e 1 mảnh đất (đã có sẵn nhà ở) viết tờ giấy viết tay có chữ kí dấu vân tay của tất cả cậu dì ,bây h ngoại mất rồi mẹ e muốn làm sổ đỏ mảnh đất ấy .cho e hỏi với tờ giấy viết tay đó mình có thể làm sổ đỏ được không nhờ ac tư vấn giúp e xin cảm ơn .


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *