Cả nhà tư vấn cho e vấn đề xklđ vs ạ. Tình hình e đi xklđ bên CTY A những e học 5 th…

Cả nhà tư vấn cho e vấn đề xklđ vs ạ. Tình hình e đi xklđ bên CTY A những e học 5 tháng chưa có hợp đồng gì cả e đã đong 100tr BH e hỏi thì bên CTY A k cho e thi đơn hàng và rút tiền trong khi đó còn doạ e sẽ không lấy đk tiền vì mk hủy hợp đồng nhưng trong khi đó e chưa kí hợp đồng gì trình trạng e đi đơn tiến cử trong tt e học có khoảng 15 người CX giống tình trạng như e có người học cả 1 năm CX chưa có gì ai có thể chỉ e cách kiện và hướng dẫn e đk k ạ e c.ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *