Cả nhà cho mình hỏi, bao nhiêu tuổi thì hết khả năng viết di chúc ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *