cả nhà cho e hỏi với. e tính dán phủ hết kính đen thành trắng như hình thì có vấn đề…

cả nhà cho e hỏi với. e tính dán phủ hết kính đen thành trắng như hình thì có vấn đề…

cả nhà cho e hỏi với. e tính dán phủ hết kính đen thành trắng như hình thì có vấn đề gì về pháp lí k ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *