BVPL: Không được phép lập vi bằng việc chuyển quyền sử dụng đất chưa có giấy tờ

BVPL: Không được phép lập vi bằng việc chuyển quyền sử dụng đất chưa có giấy tờ

Mặc dầu đã có thông báo của sở TP TP HCM việc lập vi bằng mua bán chuyển nhượng đất đai do văn phòng thừa phát lại quận ,huyện thực hiện đều khg có giá trị pháp lý ,khg được nhà nước công nhận hợp pháp,nhưng tại sao còn nhiều người bị lừa?Có lẻ người bị lừa khg đến VP LS nhờ tư vấn

BVPL: Không được phép lập vi bằng việc chuyển quyền sử dụng đất chưa có giấy tờ

(BVPL)- Từ hôm nay (24 2 2020) hành vi lập vi bằng để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản không có giấy tờ chứng minh sẽ bị cấm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *