Bồi thường chi phí đào tạo:

Tôi được cơ quan cho đi học nghiệp vụ hai năm với điều kiện phải tiếp tục làm việc trong ba năm. Mới làm gần hai năm thì tôi bị cơ quan sa thải. Vậy tôi có phải bồi thường chi phí đào tạo hay không?

Tư vấn pháp luật xin được trả lời câu hỏi này như sau:

Theo khoản 4 Mục III Thông tư 21 ngày 22-9-2003 của Bộ LĐ-TB&XH (hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động), người lao động (NLĐ) được đào tạo ở trong nước hoặc ngoài nước từ kinh phí của người sử dụng lao động (NSDLĐ), kể cả kinh phí do phía nước ngoài tài trợ cho NSDLĐ, sau khi học xong phải làm việc cho NSDLĐ một thời gian do hai bên thỏa thuận. NLĐ tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng trừ các trường hợp quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động, khi chưa học xong hoặc học xong không làm việc cho NSDLĐ đủ thời gian như đã thỏa thuận thì phải bồi thường chi phí đào tạo.

Pháp luật không quy định việc NLĐ bị sa thải phải bồi thường chi phí đào tạo. Nếu trong hợp đồng lao động cũng không quy định điều này thì ông không phải bồi thường chi phí đào tạo.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu