Bộ Giao thông Vận tải lại đề xuất thay ‘trạm thu phí’ bằng ‘trạm thu tiền’

Thu ” tiền “. Một thuật ngữ khá là thú vị
Thêm một hoạt động của Bộ giao thông vận tải, liệu rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động và thuật ngữ thú vị khác sẽ ra đời chăng ???
Nguồn: Báo thanh niên
https://thanhnien.vn/…/bo-giao-thong-van-tai-lai-de-xuat-th…

Bộ Giao thông Vận tải lại đề xuất thay ‘trạm thu phí’ bằng ‘trạm thu tiền’

Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, thay cho tên gọi “trạm thu phí” trước đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *