Bộ Giáo dục làm lộ Bí mật quốc gia?

Bộ Giáo dục làm lộ Bí mật quốc gia?

Nếu sự thật như thế thì “tình hình rất ư là tình hình” mọi người nhỉ?

Đậu hay rớt tốt nghiệp còn phụ thuộc vào Bộ Giáo dục chứ đâu phải học tốt là đậu đâu.

Các bạn thấy thế nào về vụ này?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *