BLLĐ năm 2019 có nhiều thay đổi mà tự nghiên cứu thì cũng không hiểu được chúng tác …

BLLĐ năm 2019 có nhiều thay đổi mà tự nghiên cứu thì cũng không hiểu được chúng tác …

BLLĐ năm 2019 có nhiều thay đổi mà tự nghiên cứu thì cũng không hiểu được chúng tác động như thế nào trên thực tế.
Fanpage này cập nhật series về toàn bộ thay đổi của BLLĐ năm 2019 rất đáng xem.
Mọi người tham khảo ạ!

Thay đổi 4: DẤU HIỆU NHẬN DẠNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Theo Bộ luật Lao động 2019, Hợp đồng lao động được hiểu là “sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có TRẢ CÔNG, TIỀN LƯƠNG, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.”

Bên cạnh…

More


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu