Bàn về phạm vi khởi kiện và quyền thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sư theo BLTTDS năm 2015 – Tạp chí TAND điện tử

Bàn về phạm vi khởi kiện và quyền thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sư theo BLTTDS năm 2015 – Tạp chí TAND điện tử

tapchitoaan.vn

Bàn về phạm vi khởi kiện và quyền thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sư theo BLTTDS năm 2015 – Tạp chí TAND điện tử

Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự là một trong những nguyên tắc cơ bản được quy định Điều 5 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. BLTTDS năm 2015 cũng quy định đương sự có quyền thay đổi, bổ sung cầu khởi ki…..


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *