Bà mẹ VN anh hùng vẫn được cộng điểm khi thi đại học, cao đẳng

Bà mẹ VN anh hùng vẫn được cộng 2 điểm

Từ chiều 16/7 đến nay các phương tiện báo chí tiếp nối đưa tin Bà Mẹ Việt Nam anh hùng không được cộng điểm khi thi đại học, cao đẳng. Tôi ngớ người ra, mới hôm 4/7 bảo là cộng điểm, mấy bác còn cho rằng quy định này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, tại sao giờ lại bỏ đi!

Như thế là tôi lục lại các văn bản pháp luật quy định về vấn đề này để tìm hiểu thực hư câu chuyện.

Ngày 4/7 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 24 bổ sung thêm ba đối tượng ưu tiên (cộng 2 điểm khi thi đại học, cao đẳng) là: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Có lẽ do dư luận phản đối dữ dội nên Bộ GD&ĐT buộc phải dịu êm bằng Thông tư 28 bãi bỏ ba đối tượng ưu tiên trên.

Rồi điều “hấp dẫn” xuất hiện:

Về mặt lý luận: Thông tư 24 có hiệu lực từ 19/8, còn Thông tư 28 có hiệu lực từ ngày 30/8. Điều này có nghĩa từ 19/8 – 29/8/2013 ba đối tượng nêu trên vẫn được cộng điểm khi thi đại học, cao đẳng.

Về mặt thực tiễn: Từ 19/8 – 29/8/2013 sẽ không tổ chức thi đại học, cao đẳng nên quyền lợi của 3 đối tượng này rơi vào cảnh “có tiếng mà không được miếng”.

Xem thêm: http://danluat.thuvienphapluat.vn/ba-me-vn-anh-hung-van-duo…


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *