Anhh chị cho em hiểu không quá 21 tuổi nghĩa là. Ví dụ em sinh ngày 2-10-2000 thì đế…

Anhh chị cho em hiểu không quá 21 tuổi nghĩa là. Ví dụ em sinh ngày 2-10-2000 thì đến ngày 2-10-2020 là em đủ 20 như vậy đến ngày 2-10-2021 em đủ 21 tuổi . Em không hiểu quá 21 tuổi là khi đã bước qua ngày 2-10-2021 hay là bước qua ngày 2-10-2022 ạ ( vì khi này em nới bước qua tuổi 22):))


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu