Anh chị nào rành về luật pháp doanh nghiệp có thê rib em hỏi chút được không ạ? Em r…

Anh chị nào rành về luật pháp doanh nghiệp có thê rib em hỏi chút được không ạ? Em rất cần. Em ảm ơn ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *