Anh chị có thể giúp em liệt kê danh sách các Bệnh viện Tâm thần tại Hà Nội có thể cu…

Anh chị có thể giúp em liệt kê danh sách các Bệnh viện Tâm thần tại Hà Nội có thể cung cấp giấy khám sk để đkkh với người nước ngoài k ạ? Em cảm ơn ạ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *