Anh chị cho em hỏi nhà em hiện đang là nhà cấp 4 trên đất 03 mà đang nằm trong khu q…

Anh chị cho em hỏi nhà em hiện đang là nhà cấp 4 trên đất 03 mà đang nằm trong khu quy hoạch đô thị thì nhà e xử lý thế nào cho hợp lý ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *