Anh chị cho e hỏi tham gia đánh nhau dùng gạch gây thương tật trong khoảng 11 đến dư…

Anh chị cho e hỏi tham gia đánh nhau dùng gạch gây thương tật trong khoảng 11 đến dưới 30% mà người bị hại k gửi kiện chỉ yêu cầu bồi thường Thì có bị khởi tố nữa k ạ. Giờ họ chưa giám dinh sức khoẻ thì có cách nào k ạ. Nghe nói giờ k từ chối giám dịnh sức khoẻ đc


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *