anh chị cho e hỏi..sổ nhà e là sổ hồng..như vậy có là sở hửu nhà và đất chưa ạ..hay …

anh chị cho e hỏi..sổ nhà e là sổ hồng..như vậy có là sở hửu nhà và đất chưa ạ..hay chỉ là sở hửu đất thôi..vì lúc vck e cất nhà thì k xin giấy phép xây dựng..nếu có giải tỏ thì vck e có được đền bù nhà và đất k ạ..hay chỉ đền bù đất thôi..e có cần xin giấy phép xây dựng để vck e được sở hữu nhà ở theo đúng qui định k ạ..anh chị tư vấn giúp e với..e cảm mơn


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *