Ai biết tư vấn giúp e với ạ..

Ai biết tư vấn giúp e với ạ..
E và ck li thân đã lâu..và h e muốn chuyển khẩu ra nhưng mẹ ck e dấu đi với ý định muốn làm khó e..vậy e có thể tách khẩu ra mà không cần sổ gốc k ạ..hay e có thể làm đơn tố mẹ ck e giữ sổ của e k ạ vì đây là sổ riêng của e với ck và ck e hiện đang bên nước ngoài ạ..( e có ý định này vì mẹ ck e khốn nạn lắm ạ..e đã 5 lần 7 lượt suống nhờ vả bà để mượn lại sổ hộ khẩu của e nhưng đều bị bà đuổi ra khỏi nhà..còn đáp cả giầy dép của e ra đường)


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *