Ai bị chủ nợ ép buộc ký giấy xác nhận nợ vượt hơn nợ gốc Ngay lập tức hảy trình CA…

Ai bị chủ nợ ép buộc ký giấy xác nhận nợ vượt hơn nợ gốc Ngay lập tức hảy trình CA địa phương nơi xảy ra v/v thì giấy nợ vô hiệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *