Agribank Chợ Lớn sai phạm gì trong việc cho vay 18.634,3 lượng vàng?

Agribank Chợ Lớn sai phạm gì trong việc cho vay 18.634,3 lượng vàng?

Agribank Chợ Lớn sai phạm gì trong việc cho vay 18.634,3 lượng vàng?

Kết luận số 3117/KL-TTCP ngày 24/12/2013 của Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc Agribank Chợ Lớn cho vay đối với Công ty TNHH SX TM Thiên Phú là vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội “Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ…


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *