Ace cho e hỏi, e có thửa đất như trong sổ. Giờ muốn sử dụng để làm sân bóng thì có v…

Ace cho e hỏi, e có thửa đất như trong sổ. Giờ muốn sử dụng để làm sân bóng thì có v…

Ace cho e hỏi, e có thửa đất như trong sổ. Giờ muốn sử dụng để làm sân bóng thì có vi phạm mục đích sử dụng đất,. Nếu không vì phạm thì khi tiến hành làm phải xin phép xây dựng không. Và có luật nào quy định về việc sử dụng đất ở để kinh doanh ko ai? E cảm ơn.
Đất là đất ở tại nông thôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *