Ac trong nhóm giúp em ak. em mua đất của chú em, giờ muốn chuyển sang sổ của bố em t…

Ac trong nhóm giúp em ak. em mua đất của chú em, giờ muốn chuyển sang sổ của bố em thì cần những giấy tờ gì ak. hay chuyển sang tên em luôn,em chưa có sổ. Cho em hỏi thuế phí như nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *