“A vay của B 300 triệu có giấy vay nợ, 1 tuần sau A trả lại 300tr cho B nhưng quên k…

“A vay của B 300 triệu có giấy vay nợ, 1 tuần sau A trả lại 300tr cho B nhưng quên không lấy lại giấy vay nợ(không có giấy xác nhận trả). 1 tháng sau B vay lại A 300 triệu có giấy xác nhận nợ của B. Bây giờ B lật kèo không trả lại tiền cho A và đưa ra giấy A vay của B, cho rằng là hòa nhau”. A/C em hỗ trợ trường hợp này A có thể thắng khi kiện ra tòa không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *