10 tội không còn án tù chung thân từ ngày 1/1/2018 – VnExpress

10 tội không còn án tù chung thân từ ngày 1/1/2018 – VnExpress

NHỮNG ĐIỀU LUẬT CÓ LỢI CHO NGUOI PHẠM TỘI SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 01/7/2016. MỌT SỐ QUY ĐỊNH CÒN ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NGÀY BỘ LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA.

0 People ReachedBoost Post

10 tội không còn án tù chung thân từ ngày 1/1/2018 – VnExpress

Đưa hối lộ, Buôn lậu, Trộm cắp tài sản… là những tội sẽ bỏ hình phạt tù chung thân từ ngày 1/1/2018.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *