?? CHỈ THỊ CỦA CHÁNH ÁN TAND TỐI CAO VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 [Chỉ thị số:02/20…

CHỈ THỊ CỦA CHÁNH ÁN TAND TỐI CAO VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

?? CHỈ THỊ CỦA CHÁNH ÁN TAND TỐI CAO VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 [Chỉ thị số:02/2020/CT-CA ]
Theo đó, từ nay đến hết tháng 3/2020 sẽ tạm dừng các hoạt động:
?️ Nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu trực tiếp tại trụ sở Toà án nhân dân…
?️ Tạm dừng việc cấp, tống đạt, thông báo,văn bản tố tụng trực…

More

Image may contain: textImage may contain: textImage may contain: text


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *